Svenska Mahjongförbundet : Forum
https://www.svenskmahjong.se/forum/

Styrelsemöte 20 oktober
https://www.svenskmahjong.se/forum/viewtopic.php?f=14&t=501
Page 1 of 1

Author:  Robin [ Sun Feb 13, 2011 12:11 am ]
Post subject:  Styrelsemöte 20 oktober

Närvarande: Michael, Jonas, Robin, Molgan

1.Mötet öppnas

2.Robin väljs till justerare

3.Dagordning fastställs

4.Föregående protokoll diskuteras

5.Ansvarsfördelning
Förändras enligt medlemmarnas kapacitetsnivå.

6.Ansvarsområden
Ordförande Jonas: Kommunikation genom e-post samt informationsmejl inför träff som skickas söndagar. Uppdaterar och hanterar Göteborgs Mahjong-sällskaps hemsida.
Kassör Robin: All ekonomi inklusive betala hyra till lokalen. Sköter utskrifter av mötesprotokoll, skriver mötesprotokoll. Hanterar facebook och uppdaterar information. Sverokansvarig. Sköter medlemsuppgifter och övrigt administrativt arbete.
Sekreterare Michael: Skriver mötesprotokoll. Lokalansvarig och den som ansvarar för nyckel till lokalen samt kontakt med hyresvärden för lokalen.
Ledarmot Mathilda: Lokalansvarig och gör allt mysigt.
Ledarmot Molgan: ansvarar tills vidare för PR.

7.Robin väljs till protokollansvarig

8.Hur vi når ut till gamla/nya medlemmar.
Molgan ansvarar för detta tills vidare.
Michael och Jonas delar ut visitkort till Spel i focus och Wizard-Games. Uppföljning på hur visitkorten gått åt görs i Januari.

9.Sällskapet ska verka för möjligheter till mer avancerat spel under mahjongträffarna.

10.Styrelsen kan disponera 1500kr för spel.

11.Rapporter och anmälningsärenden
Mahjong Swedish Open 2010 fungerade mycket bra och deltagare verkade nöjda. Styreslebeslut per capsulum gjordes för inköp av 5st mahjongbord på Xinda á 3500kr.

12.Ekonomi
Styrelsen har sett över ekonomin. 2000kr har öronmärkts för lokalhyra, á 200kr/tillfälle samt övriga obligatoriska utgifter.


13.Nästa möte
Styrelsen bestämmer att nästa möte ska hållas i December.

14.Övriga ärenden
BSK: Sällskapet åker till BSK28. Jonas mejlar hotfullt, men först snällt.
Sällskapets materiella tillgångar ska förtecknas på forumstråd synligt för medlemmar.

15.Mötet avslutas

Page 1 of 1 All times are UTC + 1 hour [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/