Svenska Mahjongförbundet : Forum
https://www.svenskmahjong.se/forum/

Styrelsemöte 9 februari 2011
https://www.svenskmahjong.se/forum/viewtopic.php?f=14&t=502
Page 1 of 1

Author:  Robin [ Sun Feb 13, 2011 12:13 am ]
Post subject:  Styrelsemöte 9 februari 2011

1.Mötets öppnande

2.Michael väljs till justerare

3.Fastställande av dagordning

4.Föregående protokoll
Uppföljning av visitkort. Dessa är nästan slut. Har delats ut till butiker och på konvent. Huruvida dessa har lett till fler medlemmar är oklart.

5.Förslag till antal personer i styrelsen
De som är intresserade av att sitta i styrelsen får höra av sig. Styrelsen bestäms av årsmötet.

6.Datum för årsmöte
Bestäms att hålla årsmöte 9 mars. Kallelsen ska skickas ut två veckor i förväg, senast 23 februari. Endast medlemmar har rösträtt på årsmöte.

7.PR-arbete. Molgan får hålla denna punkt tills vidare. Bordlägges.

8.Rapporter
Confusion besöktes. Ett anime-konvent som hölls på Världskulturmuseet. Detta var högljutt, förvirrat och fullt med folk. De flesta i yngre tonåren. Lyckades mindre bra med att värva medlemmar.

9.Ekonomi
Ekonomisk sammanställning och balans har setts över och verkar stämma. Vi ligger på +9500kr. Spel och allt annat som behöver köpas kan köpas utan problem.
Budget läggs efter årsmöte.

10.Nästa möte hålls den 23 februari. Då färdigställs alla protokoll, ekonomin ses över av revisor. Allt annat som behöver ordnas görs under/efter mötet den dagen.

9.Övriga ärenden
Vi ser fram emot Uppsala mästerskapet. Kai, Jonas, Robin och Mike är anmälda. Kick-ass.

10.Mötets avslutande

Page 1 of 1 All times are UTC + 1 hour [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/