MCR

Kinesiska regelverket för standardiserad tävlingsmahjong.

Green Book

Den officiella regelboken för MCR, i PDF-format.

Mahjongsällskapets Poängformulär

Det poängformulär vi brukar dela ut på alla konvent och liknande i PDF-format. Tack till Nixze för renskrivning av poänglistan och Mahjong Danmark för resultatsidan.

Mahjongsällskapets gamla Poängformulär

Den äldre versionen av poängpappret, sorterad efter poäng utan gruppering. PDF.Riichi

Europeiska Mahjongförbundets standardiserade regler för japansk mahjong (riichi).

EMA:s Riichiregler (version 2016)

Den officiella regelboken, i PDF.

Minneslapp till Riichi

Översikt över de japanska reglerna samt poängtabell. PDF.

Loggor


Svenska Mahjongförbundet

Vektorformat: .ai / .pdf

Göteborgs Mahjongsällskap

Vektorformat: .ai / .pdf
Kommande speltillfällen: