Regler för uttagning till turneringar som har begränsat antal platser per land - typiskt Europamästerskap och Världsmästerskap.

Under 2020 skulle två stora mästerskap ha avgjorts: VM i Riichi i Wien 26-30/8 och EM i MCR i Valencia 24-27/9. Båda är inställda och kommer troligen att avgöras under 2021 istället. Besked om datum kommer senare.

VM i Riichi i Wien 26-30/8 INSTÄLLT

Sverige har tilldelats två platser. Uttagning sker baserat på EMAs rankinglista per 1/1 2020. De svenska representanterna blir Jasper Germeys och Anna Titova. Enligt EMA är deltagarlistan frusen så att det kommer att vara de redan anmälda spelarna som får delta när nytt datum bestämts.

Rankinglista per 1/1 2020:
Riichi 2020-01-01
1 Jasper GERMEYS 835
2 Anna TITOVA 698
3 Stefan PERSSON 666
4 Petter RANEFALL 601
5 Niklas JOHANSSON 541

EM i MCR i Valencia 24-27/9 INSTÄLLT

Turneringen har ställts in och kommer troligen att flyttas till 2021. Datum i dagsläget inte klart. Det är inte heller klart när antal platser till de olika nationerna kommer att spikas. Vi avvaktar besked från EMA innan våra uttagningsprinciper blir klara.

Kvalificeringsregler till EM och VM-tävlingar efter 2021-01-01

Platserna tilldelade till en turnering där vi som förbund har i uppgift att allokera platser (Europamästerskap och världsmästerskap, nedan kallat Mästerskap) delas ut genom en A-del baserad på SM och en B-del baserad på ranking.
I alla aspekter för detta räknas Svensk som en spelare med Svenskt EMA-ID.
Samma regler gäller för Riichi och MCR – oberoende av varandra.

Frysdatum

Frysdatum är det tillfälle då platserna blir allokerade från EMA för det aktuella Mästerskapet. Även om vi tilldelas ytterligare platser senare så är det fortfarande samma frysdatum som gäller.

Del A (SM)

Bäste svensk (Svensk mästare) vid SM-tävling har förtur enligt turordningsreglerna (se Turordning nedan).
Förtur för Svensk mästare gäller endast för det närmast kommande Mästerskapet som har frysdatum efter den aktuella SM-tävlingen.

Del B (Ranking)

Rankinglistan

Rankinglistan beräknas enligt samma formel som EMAs rankinglista - med ett tillägg (se Domare nedan).

Domare

Den som är icke-spelande huvuddomare vid SM-tävling får domarbonus i form av att räkna sin tredje bästa tävling två gånger i rankingberäkningen.
Varje person får maximalt räkna en domarbonus i sin rankingberäkning.
Domarbonus gäller endast för det närmast kommande Mästerskapet som har frysdatum efter den aktuella SM-tävlingen.

Turordning

1) Senaste Svenska mästaren innan frysdatum.
2) Ranking-1:a (inklusive ev. domarbonus) vid frysdatum.
3) Ev. tidigare Svenska mästare, i omvänd kronologisk ordning.
4) Ranking (inklusive ev. domarbonus) vid frysdatum.
Kommande speltillfällen: