Kvalificeringsregler till EM och VM-tävlingar efter 2021-01-01

Regler för uttagning till turneringar som har begränsat antal platser per land - typiskt Europamästerskap och Världsmästerskap.

Platserna tilldelade till en turnering där vi som förbund har i uppgift att allokera platser (Europamästerskap och världsmästerskap, nedan kallat Mästerskap) delas ut genom en A-del baserad på SM och en B-del baserad på ranking.

I alla aspekter för detta räknas Svensk som en spelare med Svenskt EMA-ID.
Samma regler gäller för Riichi och MCR – oberoende av varandra.

Frysdatum

Frysdatum är det tillfälle då platserna blir allokerade från EMA för det aktuella Mästerskapet. Även om vi tilldelas ytterligare platser senare så är det fortfarande samma frysdatum som gäller.

Del A (SM)

Bäste svensk (Svensk mästare) vid SM-tävling har förtur enligt turordningsreglerna (se Turordning nedan).
Förtur för Svensk mästare gäller endast för det närmast kommande Mästerskapet som har frysdatum efter den aktuella SM-tävlingen.

Del B (Ranking)

Rankinglistan

Rankinglistan beräknas enligt samma formel som EMAs rankinglista - med ett tillägg (se Domare nedan).

Domare

Den som är icke-spelande huvuddomare vid SM-tävling får domarbonus i form av att räkna sin tredje bästa tävling två gånger i rankingberäkningen.
Varje person får maximalt räkna en domarbonus i sin rankingberäkning.
Domarbonus gäller endast för det närmast kommande Mästerskapet som har frysdatum efter den aktuella SM-tävlingen.

Turordning

1) Senaste Svenska mästaren innan frysdatum.
2) Ranking-1:a (inklusive ev. domarbonus) vid frysdatum.
3) Ev. tidigare Svenska mästare, i omvänd kronologisk ordning, som inte tidigare blivit kvalificerade till annan tävling.
4) Ranking (inklusive ev. domarbonus) vid frysdatum.
Kommande speltillfällen: