Introduktion till spelet

Mahjong är ett brickspel, där spelarna i tur och ordning drar och slänger brickor (stenar) för att bilda kombinationer, exempelvis tretal och stegar.

Spelarna börjar med 13 brickor på hand. På varje spelares tur får spelaren först en bricka och har därmed 14 brickor, sedan kan spelaren antingen slänga en bricka eller gå ut (om alla brickor på handen passar ihop). När en spelare gått ut är rundan slut, poäng delas ut och spelarna blandar om inför en ny runda.

Det finns flera olika varianter av regelverk till Mahjong, vi på Svenska Mahjongförbundet spelar mest MCR (Mahjong Competition Rules, tidigare kallade Chinese Official) samt EMA-Riichi (Japansk Mahjong).Green Book

Den officiella regelboken för MCR, i PDF-format.

Mahjongsällskapets Poängformulär

Det poängformulär vi brukar dela ut på alla konvent och liknande i PDF-format. Tack till Nixze för renskrivning av poänglistan och Mahjong Danmark för resultatsidan.

Mahjongsällskapets gamla Poängformulär

Den äldre versionen av poängpappret, sorterad efter poäng utan gruppering.

Kommande speltillfällen: