Introduktion till spelet

Mahjong är ett brickspel, där spelarna i tur och ordning drar och slänger brickor (stenar) för att bilda kombinationer, exempelvis tretal och stegar.

Spelarna börjar med 13 brickor på hand. På varje spelares tur får spelaren först en bricka och har därmed 14 brickor, sedan kan spelaren antingen slänga en bricka eller gå ut (om alla brickor på handen passar ihop). När en spelare gått ut är rundan slut, poäng delas ut och spelarna blandar om inför en ny runda.

Det finns flera olika varianter av regelverk till Mahjong, i den här snabbkursen presenteras den variant som vi på Svenska Mahjongförbundet spelar mest: Mahjong Competition Rules, tidigare kallade Chinese Official.

Snabbkurs

Texterna här är uppbyggda på det sätt som vi på konventen märkt att det är lättast att lära ut spelet. Introduktionskursen är upplagd efter de erfarenheter vi haft när vi lärt nybörjare att spela på olika spelkonvent runt landet. Kom gärna med feedback, det finns säkert ett och annat som är otydligt - peka ut det för oss så har vi en chans att ordna det :)

Kursen är uppdelad i kapitel, vi rekommenderar att ni kollar igenom nummer ett till fyra (det kapitel där spelets gång presenteras), spelar några rundor, sen kommer tillbaka för specialhänder och poängsättning.

Spelet och Brickorna

Del 1 i snabbkursen


Kombinationer

Del 2 i snabbkursen


Förberedelser

Del 3 i snabbkursenSpelets gång

Del 4 i snabbkursen


Poängräkning

Del 5 i snabbkursen


Specialhänder

Del 6 i snabbkursen


Green Book

Den officiella regelboken för MCR, i PDF-format.

Mahjongsällskapets Poängformulär

Det poängformulär vi brukar dela ut på alla konvent och liknande i PDF-format. Tack till Nixze för renskrivning av poänglistan och Mahjong Danmark för resultatsidan.

Mahjongsällskapets gamla Poängformulär

Den äldre versionen av poängpappret, sorterad efter poäng utan gruppering.

Inloggning
Användarnamn:
Lösenord:
Stanna inloggad:


Kommande speltillfällen: