Förberedelser


Inför varje runda börjar man med att blanda brickorna. Detta görs genom att lägga dem alla med framsidan nedåt på ett bord, varpå alla spelarna puttar runt dem på bordet.

Efter blandningen byggs muren. Varje spelare tar stenar och lägger i en rad, 18 brickor lång och två brickor hög. Lägg brickorna med den längre sidan mot varandra. De fyra murarna skjuts sedan ihop mot bordets mitt.

Ledarvind och vindar

Den första rundan i ett parti skall sedan ledarvinden utses slumpmässigt. Vanligen sker detta genom att alla spelare slår två tärningar, den som slår högst blir ledarvind (slår flera spelare både lika och högre än de andra så slår de sedan en gång till).

Vid efterföljnande rundor så utses den spelare som sitter på stolen till höger om den förra ledarvinden till ny ledarvind.

Ledarvinden är öst, de andra spelarna är, motsols, syd, väst och nord. Detta stämmer inte med hur det blir om man tänker sig en kompass mitt på bordet - om kompassens öst pekar på östanvinden så pekar kompassens nord på sunnanvinden.

Delning av muren

Ledarvinden slår sedan de två tärningarna, adderar resultatet och räknar så många stolar runt bordet, motsols och med sig själv som första stol.

På detta sätt blir det ledarvinden själv vid fem och nio, spelaren till höger om ledarvinden på två, sex och tio, spelaren mitt emot på tre, sju och elva samt spelaren till vänster på fyra, åtta och tolv. _Bild!_

Den spelaren som indikerats av första tärningskastet tar både tärningarna, slår dem igen och adderar resultatet till det tidigare resultatet. Därefter delar denne spelare på muren efter den bricka som ligger så många steg medsols från spelarens högra kant som de sammanlagt fyra tärningarna totalt visat.

Exempel: Ledarvinden, öst, slår sju och ger tärningarna till spelaren mitt emot (väst). Den spelaren slår sedan tolv, vilket tillsammans med sju blir nitton, och räknar nitton brickor medsols från sin högra kant. Då varje spelare bara har arton brickor i sin mur kommer västan-spelaren dela mellan den första och den andra stenhögen i sunnan-spelarens mur. _Bild!_

Utdelning

Efter att muren blivit delad tar östan de två stenhögarna (fyra brickor) som ligger medsols om delningen, varpå sunnan tar de två stenhögar som ligger närmast medsols om dem. Detta fortsätter med alla spelare i tre varv, tills alla har tolv brickor.

Denna blandning av medsols och motsols är typisk för Mahjong - turordning mellan spelarna går motsols, tagning och räkning av brickor i muren går medsols.

Efter att alla har tolv brickor tar varje spelare (fortfarande i motsols ordning med östan först) en bricka till, till totalt tretton.

Slutligen tar östan en fjortonde bricka, då östan kommer slänga först. Denna bricka får tas tillsammans med den trettonde (_bild!_).

Ersättning av bonusstenar

Efter att alla spelare tagit sina stenar ställer de upp dem med framsidan mot sig själva. Därefter får alla spelare, som vanligt motsols och med östan först, lägga fram bonusstenar (blommor) från handen och därefter dra lika många ersättningsstenar från muren.

Ersättningsstenar, både för blommor och för kong, tas i motsatt riktning, alltså motsols från muröppningen.

När alla visat de bonusbricker de hade börjar spelet.Snabbkurs i Mahjong
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Inloggning
Användarnamn:
Lösenord:
Stanna inloggad:


Kommande speltillfällen: