Regler för uttagning till turneringar som har begränsat antal platser per land - typiskt Europamästerskap och Världsmästerskap.

Under 2020 har vi två stora mästerskap: VM i Riichi i Wien 26-30/8 och EM i MCR i Valencia 24-27/9. Följande gäller gäller specifikt för dessa bägge mästerskap.

VM i Riichi i Wien 26-30/8

Sverige har tilldelats två platser (och vi ligger långt nere i kön för reservplatser, så det är troligt att det bara blir två). Uttagning sker baserat på EMAs rankinglista per 1/1 2020. De svenska representanterna blir Jasper Germeys och Anna Titova.

Rankinglista per 1/1 2020:
Riichi 2020-01-01
1 Jasper GERMEYS 835
2 Anna TITOVA 698
3 Stefan PERSSON 666
4 Petter RANEFALL 601
5 Niklas JOHANSSON 541

EM i MCR i Valencia 24-27/9

Sverige har preliminärt fem platser, men definitivt antal spikas 1/4. Uttagning sker efter SM i Göteborg 9-10/5 – under förutsättning att detta SM ligger före anmälningsstoppet till EM. I så fall får bäste svensk på SM en garanterad plats och övriga platser fördelas baserat på EMAs ranking t o m 2020-05-10. Det är i dagsläget inte offentliggjort när anmälningsstoppet kommer att vara. (Denna text kommer att uppdateras när vi fått info från EMA/arrangören om anmälningsstopp.)

Preliminär rankinglista

MCR 2020-05-11
1 Emma FAHLSTRÖM 745
2 Annika RIDELL 721
3 Petter RANEFALL 665
4 Moa HENRIËT 649
5 Sara LANDOLSI 574
6 Christophe AVENEL 504
7 Kim JOHANSSON 481
8 Jonas THORÉN 454
9 Felipe GABOARDI 454
10 Bibbi ZHANG 421

(Detta är den lista som skulle gälla om ingen spelar några fler turneringar innan 2020-05-11. Listan kommer att uppdateras med tävlingar fram till och med 2020-05-11. Denna version av listan genererades 2020-03-14.)

Kvalificeringsregler till EM och VM-tävlingar efter 2021-01-01

Platserna tilldelade till en turnering där vi som förbund har i uppgift att allokera platser (Europamästerskap och världsmästerskap, nedan kallat Mästerskap) delas ut genom en A-del baserad på SM och en B-del baserad på ranking.
I alla aspekter för detta räknas Svensk som en spelare med Svenskt EMA-ID.
Samma regler gäller för Riichi och MCR – oberoende av varandra.

Frysdatum

Frysdatum är det tillfälle då platserna blir allokerade från EMA för det aktuella Mästerskapet. Även om vi tilldelas ytterligare platser senare så är det fortfarande samma frysdatum som gäller.

Del A (SM)

Bäste svensk (Svensk mästare) vid SM-tävling har förtur enligt turordningsreglerna (se Turordning nedan).
Förtur för Svensk mästare gäller endast för det närmast kommande Mästerskapet som har frysdatum efter den aktuella SM-tävlingen.

Del B (Ranking)

Rankinglistan

Rankinglistan beräknas enligt samma formel som EMAs rankinglista - med ett tillägg (se Domare nedan).

Domare

Den som är icke-spelande huvuddomare vid SM-tävling får domarbonus i form av att räkna sin tredje bästa tävling två gånger i rankingberäkningen.
Varje person får maximalt räkna en domarbonus i sin rankingberäkning.
Domarbonus gäller endast för det närmast kommande Mästerskapet som har frysdatum efter den aktuella SM-tävlingen.

Turordning

1) Senaste Svenska mästaren innan frysdatum.
2) Ranking-1:a (inklusive ev. domarbonus) vid frysdatum.
3) Ev. tidigare Svenska mästare, i omvänd kronologisk ordning.
4) Ranking (inklusive ev. domarbonus) vid frysdatum.

Inloggning
Användarnamn:
Lösenord:
Stanna inloggad:


Kommande speltillfällen: